Voor wie?

Jong en (wat) ouder
In eerste instantie richt de Talentenfee zich naar kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar omdat haar hart uitgaat naar kinderen en omdat ze zo preventief mogelijk wil werken.

Een kind leeft nooit alleen! Als ouder word je uiteraard mee betrokken in de begeleiding. Jij en je kind maken deel uit van eenzelfde systeem, jullie gezin. En als één deel van een systeem een signaal geeft dat er iets niet goed zit, valt het systeem in duigen. Wordt het opgelost, zal de rest van het systeem er ook wel bij varen. Indien je vanuit je ouderrol nog meer behoefte heeft aan begeleiding of spiegeling, kan je ook bij de Talentenfee terecht.

Kinderen kunnen jou, als volwassene, ook wel confronteren met je eigen talenten: krijgen of nemen zij kansen die je zelf nooit kreeg of nam? Voel je je zelf niet goed in je vel of zit je strop in je job? Weet je zelf niet goed wat je talenten zijn of welke richting je uit wil? Als je bereid bent om het kind in jezelf aan het woord te laten, kan de Talentenfee er ook voor jou zijn.

Kinderen met een 'naam'
Kinderen die herhaaldelijk sociaal onhandig verdrag vertonen, krijgen al gauw een slechte naam. Het kind kan nooit meer iets goed doen, of wordt bij voorbaat verdacht als mogelijke ‘dader’. Het komt in een negatieve spiraal terecht en dat is moeilijk te doorbreken. Nochtans is bewezen dat als je negatieve verwachtingen hebt van een kind, het gedrag ook daadwerkelijk negatief beïnvloed wordt. Vandaar dat de Talentenfee ernaar streeft deze kinderen weer positief te benaderen en naar hun talenten te kijken, naar wat ze wél goed doen. En de fee wil nog een stapje verder gaan: kinderen worden vaak als ‘moeilijk’ bestempeld op die vlakken waar ze hun ouders, hun leerkrachten of hun omgeving spiegelen...Met andere woorden, het kind is niet altijd de oorzaak van negatief gedrag, maar houdt soms enkel een spiegel voor ... Ten slotte wil de Talentenfee ook de tolk zijn van het ‘moeilijke’ kind door dit spiegelgedrag te vertalen naar grote mensen-taal.

Kinderen met een 'label'
Steeds meer kinderen hebben vandaag de dag last van aandachtsstoornissen, adhd, add, dyslexie, hoogsensitiviteit of lichte autismespectrumstoornissen. Het is belangrijk deze eigenschappen te (h)erkennen omdat kind en ouder dan beseffen dat ze niet ‘gek’ zijn, dat er eigenschappen zijn die maken dat je ‘anders’ dan doorsnee reageert. Het is echter nog belangrijker om het niet bij een diagnose te laten en in hokjes te blijven hangen. En al zeker om je niet achter een label te verstoppen. De kunst is jezelf te verstaan, en zo positief mogelijk om te gaan met deze eigenschappen. De Talentenfee leert je dat. Ze leert hoe je constructief kan omgaan met jezelf en met anderen, ondanks of zelfs dankzij een label.

Want de Talentenfee wil voorbij het stigma kijken en ook de talenten van kinderen met een ‘label’ belichten. Bij elke schaduwkant hoort immers een zonnekant. Wist je bijvoorbeeld dat vele dyslectische mensen ‘beelddenkers’ zijn, en het talent hebben een beeld te visualiseren en grote brokken tekst in één oogopslag te “scannen”. Vraag dat maar eens aan Bill Gates, één van de bekendste dyslectici, samen met Einstein, Da Vinci, Picasso, en vele anderen.

Deze kinderen hebben andere talenten, maar de wereld van morgen heeft ook nood aan andere vaardigheden...