Visie

Bij talenten denken de meesten aan een tennisvedette, een popidool of een ‘talentvol’ iemand met ‘speciale’ gaven. Iedereen heeft echter talent! Dat kunnen we vaak moeilijk geloven. We weten immers allemaal waar we slecht in zijn, maar we kunnen zelden benoemen waar we goed in zijn.

Talenten zijn nochtans gewoon dingen die je graag doet, waar je van nature goed in bent en die je dus een blij gevoel geven.

Talent is dus zeker geen exclusiviteit, weggelegd voor de happy few. Iedereen heeft iets (en meer) dat hij of zij van nature graag doet. Wel blijft het soms verborgen, kan het nog niet tot ontplooiing komen, of kan je het nog niet benoemen. Bovendien heeft niet iedereen even veel of even spectaculaire talenten. Ieder krijgt zo veel talenten als hij/zij dragen kan en moet!

Interessant is dat als je gaat voor je talent en je dromen, je meer energie krijgt, je meer voldoening ervaart en je uiteindelijk betere resultaten haalt!

Je hoeft jezelf dan ook niet met een ander te vergelijken. Het gaat niet om beter te doen dan een ander, maar wel om het beste uit jezelf te halen; om te uiten wat al in je zit. Want je talent is de kern waarmee je geboren wordt; het is je ware ik. Het is als een klein bolletje potentieel in je buik.

Al heel vroeg gaan er echter door allerlei omstandigheden (pesten, niet erkend worden, onzekerheid, angst, stoerdoenerij, clownesk gedrag...) wikkels en laagjes rond dat bolletje komen. We willen die zachte kern immers beschermen! Maar dan raakt je kern aan talent 'verstopt' achter al die laagjes, net als een mummie.

De Talentenfee begeleidt kinderen, ouders en leerkrachten om die onnodige laagjes en wikkels af te gooien en om die kern aan talent te (h)erkennen en te doen groeien. Talent ont-wikkelen dus :-)

De talentenfee wil geen artificiële wonderkindjes creeëren, maar integendeel ogen openen en aantonen dat elk kind een wonder is.

Onder ‘aanbod’ vind je wat de Talentenfee aanbiedt om je talent te ont-wikkelen.


We zijn niet bang om ontoereikend te zijn, maar om succesvol te zijn - N. Mandela