Schoolprojecten

Talentherkenning
In het onderwijs waait sinds enkele jaren een frisse wind om kinderen te benaderen via hun talenten ipv hun tekorten. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe herken je als leerkracht de talenten van je kinderen? En wat zijn goede voorbeelden van talenten? Ze kunnen niet allemaal een tennisvedette of een popidool worden.

Of denk je als leerlingenbegeleider of als zorgleerkracht dat het zinvol is om een kerntalentenanalyse te laten afnemen van één van je leerlingen?

Neem dan contact op met de Talentenfee via of via 0475/866 688

Sociale vaardigheidstraining in uw klas
Soms kan een onhandig sociaal gedrag de overhand nemen in een klas. Negativiteit, pesten, niet luisteren naar elkaar zijn hier voorbeelden van. In dat geval kan een sociale vaardigheidstraining op klasniveau helpen.

Gedurende een tiental weken begeleidt de Talentenfee klas én leerkracht in sessies van een uurtje per week. Via de axenroos ontdekken we met allerlei leuke activiteiten hoe we ons tot anderen kunnen verhouden en welke effecten dat bij de anderen teweegbrengt. Daarbij wordt niemand negatief beoordeeld, maar wordt via dierengedrag duidelijk gemaakt wat handig en onhandig sociaal gedrag is. Het resultaat is dat de jongeren (en de leerkracht) zich beter op elkaar kunnen afstemmen en dat er meer begrip is voor mekaar.

Bij interesse, mail of bel even met de Talentenfee of 0475 866 688

Een uitweg voor een groepsprobleem dmv interactief theater
Bij interactief theater bepalen leerlingen en/of leerkrachten de personages en zetten acteurs een herkenbare situatie neer, waarin iets 'fout' loopt dat in het echte leven van de leerlingen en/of leerkrachten ook fout loopt. De leerlingen en/of leerkrachten worden uitgenodigd om de situatie recht te trekken door spelsuggesties te geven aan de hoofdrolspeler of door zelf in te springen.

Deze methodiek leent zich zowel voor kleine als voor grotere groepen.

Een keer de bewustwording er is, kan er eventueel verder gewerkt worden in kleinere groepen. In een workshop dramatechnieken of creatief verteltheater kunnen de nodige vaardigheden daarbij worden uitgediept. Voor deze opdracht werkt de Talentenfee samen met 'Andersom'.

Meer weten? www.andersom.be

Bij interesse, neem contact op via of 0475 866 688