Missie en methodieken

De Talentenfee wil
 • Talent ont-wikkelen: kinderen, ouders en leerkrachten begeleiden om onnodige wikkels af te gooien en om de kern aan talent bij ieder te (h)erkennen en te doen groeien
 • Kinderhulpkreten vertalen naar grote mensen-taal
 • Meewerken aan onderwijsvernieuwing
 • Bijdragen aan een andere kijk op talenten en tekorten in onze samenleving
Daartoe hanteert de Talentenfee speelse, creatieve en vernieuwende methodieken zoals:
 • NLP
 • Kerntalentenanalyse: speelgoed vertelt wie je bent
 • De Axenroos
 • Kinderyoga en Tai Chi
 • De kernkwadranten
 • Creatief hulpverlenen
 • Rots en Water
 • Psychofysieke weerbaarbaarheidstraining
 • Tekenen en beweging
 • Verteltheater (Kamishibai)

De Talentenfee is er voor iedereen, je hoeft geen ‘probleemgeval’ te zijn of in een hokje te passen. De Talentenfee gaat niet uit van tekorten, maar van talenten. Ze werkt dus waarderend en motiverend.

De Talentenfee werkt speels, ervaringsgericht en creatief. Je moet jezelf au serieux nemen, maar het hoeft er niet serieus aan toe te gaan.

De Talentenfee werkt vernieuwend en preventief: talentontwikkelingstechnieken uit de privé-sector worden op een unieke manier gemixt met methodieken uit de hulpverlenende sector.