Mijn verhaal

Mijn naam is Ilse Nassen. Ik heb een zoontje, Luan. Ik heb 10 jaar ervaring opgedaan in human resources: van rekrutering over training tot veranderingsmanagement. Talent ontwikkelen en mensen op de juiste werkplek krijgen met een win-win voor alle partijen, was daarbij mijn motivatie. Ik had echter nooit het gevoel helemaal thuis te zijn in de bedrijfswereld; er bleef iets knagen. Ik negeerde dit signaal en dacht ‘dat het overal wel wat zou zijn’. Maar werken kostte me steeds meer energie, ik werd moe, en nog meer moe, en besefte dat ik ‘het’ moe was.

Ik benutte mijn eigen talenten niet optimaal. Een paar talenten bleven zelfs in een hoekje liggen, en dat maakte me erg onrustig.

Een kerntalentenanalyse maakte die latente talenten zichtbaar. Ik besloot ze vanonder het stof te halen en mijn energie te steken in dingen die ik erg graag deed: tekenen, knutselen, bewegen, yoga, theater, volleybal, lezen... Ik volgde NLP coaching en Creatief hulpverlenen, en specialiseerde me in de Kerntalentenanalyse. Gaandeweg werd duidelijk dat ik al deze interesses en talenten moest combineren in een job en dat ik de bedrijfswereld moest ruilen voor een meer humanistische context.

Vanuit deze bagage en ervaring, werd de Talentenfee geboren. Ik wil jong en (wat) ouder bewust maken van hun talenten en deze helpen ont-wikkelen, zodat ieder goed in zijn vel zit en zijn juiste plekje vindt.

Ik school me ook voortdurend bij op dit vlak; ik heb mijn passie gevonden.