Data en tarieven

Code Aanbod Doelgroep Data Tarieven
I1 Coaching Jong en oud Op afspraak 40 euro per uur
I2 Kerntalentenanalyse Vanaf 12 jaar Op afspraak 250 euro incl. 2 a 3 uur diepte-interview en uitgebreid verslag
I3 Sollicitatieconsult Vanaf 15 jaar Op afspraak 40 euro per uur
G1 Sociale vaardigheid
4-6 jaar
Van 4 tot 6 jaar 12x woensdagnamiddag
14.00-15.15 uur
start: lente 2010
250 euro incl. intake en ouderbijeenkomst
G2 Sociale vaardigheid
7-10 jaar
Van 7 tot 10 jaar 12x woensdagnamiddag
15.30-16.45 uur
start: lente 2010
250 euro incl. intake en ouderbijeenkomst
G3 Van het 6de naar het 1ste Van 11 tot 13 jaar 6x augustus -
september 2010
185 euro incl. intake en ouderbijeenkomst
G4 Opvoeden met de axenroos Ouders en jongeren vanaf 18 jaar 8x donderdagavond
19.30-21.30 uur
Start: september 2010
220 euro
Voor schoolprojecten en freelance opdrachten, gelieve contact op te nemen

Opbouw van de groepslessen
We oefenen in groepjes van 6 tot 10 kinderen, zodat het zelfvertrouwen van je kind in een veilige sfeer kan groeien. Het gedrag van je kind zal geleidelijk aan veranderen, ook buiten deze groep.
Het groepsproces beïnvloedt dus in sterke mate het effect van de cursus.
Vandaar staat de Talentenfee erop dat je kind tijdens elke les van de reeks aanwezig is, zowel voor je kind als voor de groepsgenootjes.
Voordat de trainingen van de kinderen starten, is er voor de ouders een introductieavond. De datum hiervan zal na inschrijving bekend gemaakt worden.
Na 5 kinderlessen volgt er een oudertraining, zonder de kinderen. Hierin leren jullie, als ouders, meer over de axenroos en hoe jullie je kind daarbij kunnen ondersteunen. Je kan ook gedachten en ervaringen uitwisselen met andere ouders.
De laatste les van een reeks is altijd een presentatieles, waarbij de kinderen tonen wat ze geleerd hebben. Familieleden, leerkrachten of andere belangstellenden zijn daarbij welkom.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
Na een telefonische gesprek met de Talentenfee, krijg je een inschrijfformulier toegestuurd. Er wordt een plekje voor je kind gereserveerd zodra het formulier ingediend is bij de Talentenfee. De betaling van het cursusgeld dient te gebeuren voor de eerste week van de cursus. Bij aanmelding van een tweede kind van hetzelfde gezin, geniet je 20% korting op het cursusgeld van het tweede kind.
Voor ouders met een laag inkomen (minder dan 1200 euro netto per maand), kan er een aangepast tarief toegepast worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen.